Warunki Rezerwacji

Warunki rezerwacji pobytu Wellness&SPA „W Krainie Alicji”

  • Rezerwacji można dokonać online przez naszą stronę www.wkrainiealicji.pl  lub kontaktując się bezpośrednio z recepcją: recepcja@wkrainiealicji.pl.
  • Rezerwacje telefoniczne wymagają potwierdzenia mailowego ze strony Rezerwującego.
  • Zabezpieczeniem rezerwacji jest bezzwrotny zadatek w wysokości 30% wartości całego pobytu. Opłatę należy uiścić w ciągu 48 godzin od dnia dokonania rezerwacji i przesłania potwierdzenia wpłaty PDF.
  • W przypadku nieuiszczenia opłaty zadatku w wyznaczonym czasie rezerwacja zostanie anulowana bez powiadomienia Rezerwującego.
  • Opłata za pobyty jest pobierana z góry w momencie meldunku

REGULAMIN OBIEKTU 

OPŁATA UZDROWISKOWA - w wysokości 5,00zł dziennie od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Nałęczowa i gminy.

JEST OBOWIĄZKOWA - Płatność WYŁĄCZNIE gotówką

Uchwała Nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 25 listopada 2011r oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art. 17 ust.1a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) oraz zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska (M.P. Nr 45, poz. 228 z późn. zm.) i po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Mienia Komunalnego.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by WILLA MONIKA SPA ZOFIA ŚNIEŻYK-MATWIEJCZUK, JAROSŁAW MATWIEJCZUK S.C, UL. KOLEJOWA 37 , 24-150 , NAŁECZÓW . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved