Aktualności

 

Zapytanie ofertowe z dnia 7 lipca 2017 do pobrania.

 

Informacja z dnia 19.07.2017

Dotyczy zapytania ofertowego nr 01/2017 

Zgodnie z pkt. 7 treści zapytania:

"Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie."

 

Żadna z ofert złożonych w wyniku zapytania nie została wybrana, a postępowanie zostaje unieważnione.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close